Terrapin Logo na hrv. jeziku       

 

Terrapin Logo prvi je programski jezik za operacijske sustave MS Windows koji je progovorio hrvatski !

Uz hrvatsku inačicu Terrapin Loga priredili smo priručnik koji na 306 stranica i s mnoštvom primjera postupno uvodi u tajne Logo programiranja.

Priručnik detaljno pojašnjava rad s vizualnim Logom, a sadrži i metodičke i komparativne reference na PC i MSW Logo. Knjiga je prilagođena učenicima od 4. razreda osnovne škole nadalje prema odgovarajuæem nastavnom planu i programu drugih predmeta, a posebno matematike.

Priručnik ima status dopunskog nastavnog sredstva odobrenog od nadležnog ministarstva - MZOS (vidi Katalog).

Na CD-u se nalazi puna (komercijalna) licencna verzija Terrapin Loga na hrvatskom jeziku. Za potrebe izvođenja nastave možete naručiti besplatnu školsku licencu.

     
narudžba priručnika