NARUDŽBENICA

  Opis Cijena   

Kom.

Iznos
  Priručnik Terrapin Logo s licenciranim programom 330,00 0,00
  S v e u k u p n o
0,00

jedinična cijena se mijenja ovisno o količini narudžbe:
   (1 kom – 330 Kn, 2 kom – 290 Kn, 3 i više kom – 250 Kn)  a) Osobni podaci
  Ime *  Prezime:  *
  Pozivni:    Telefon:
  Mobitel:   e-mail:  *
  b) Podaci škole
  Naziv škole: *  OIB: *
  Ulica: *  broj: *
  Pošt. br: *   mjesto: *
*
obvezna polja

Način kupnje
 pošaljite ponudu na adresu škole
 uplatit ću osobno uplatnicom

Copyright © by