Što radimo

Home


Izdajemo knjige i školske udžbenike te organiziramo njihovu distribuciju.


Knjige

Do sada smo objavili preko 300 knjiga.
Od toga, 50-ak naslova lektire za srednju te 20-ak naslova za osnovnu školu.


Sadržaji za nastavu

Za razdoblje 2014./2018. priredili smo nova nastavna sredstva - udžbenike i priručnike za osnovnu i srednju školu s pratećim digitalnim sadržajem.
Pored toga, tu je i niz edukativnih, većinom online, aplikacija.


Kataloška prodaja školskih udžbenika

Distribuiramo školske udžbenike svih nakladnika na Vašu adresu.
Možete ih naručiti putem našega webshopa.