Politika i gospodarstvo za gimnazije                 Politika
   
   Gospodarstvo


   Iz sadržaja
:

    1. Upoznavanje s politikom
    2. Narod, nacija, manjina, državljani, građani
    3. Tipovi političkih poredaka
    4. Političke stranke
    5. Izbori i izborni sustavi
    6. Država
    7. Parlament i parlamentarizam
    8. Ustrojstvo državne vlasti
    9. Hrvatski sabor
  10. Predsjednik Republike Hrvatske
  11. Vlada Republike Hrvatske
  12. Sudbena vlast u Hrvatskoj
  13. Lokalna samouprava u Hrvatskoj
  14. Politika i javnost
  15. Ljudska prava i slobode
  16. Politika i vjera (religija)
  17. Međunarodna politika – Hrvatska u međunarodnim odnosima
 
 

   Dijelovi nastavne cjeline

 • uvodni pojmovi
 • ukratko
 • pitanja za provjeru znanja
 • dijelovi za one koji žele znati više
 • grafički markeri za lakše pamćenje

   Metodički elementi

 • slike (197)
 • tablice (11)
 • dijagrami (9)
 • stripovi (3)
 • saznaj više (16)
 • razmisli (46)
 • pitanja za provjeru znanja (204)
 • pojmovnik


   Iz sadržaja
:

   1. Upoznavanje s gospodarstvom
   2. Temeljni gospodarski problemi i pitanja
   3. Tržišna, komandna i mješovita gospodarstva
   4. Gospodarski ciljevi i gospodarske krize
   5. Tržište, ekonomija ponude i ekonomija potražnje
   6. Poduzetništvo
   7. Kapital
   8. Biznis i ustrojba biznisa
   9. Dioničarsko gospodarstvo, dionice i obveznice
  10. Novčarstvo
  11. Menadžment
  12. Marketing
  13. Hrvatsko gospodarstvo
  14. Svjetsko gospodarstvo