Informatika 3                   


 
Udžbenik+CD i radna bilježnica   Metodički priručnik (CD)


     Iz sadržaja
:

 • Kako pamti računalo
 • Povezivanje računala
 • Pišemo na računalu
 • Crtamo na računalu
 • Snimamo zvuk        
 • Programiramo s Kornijem (Terrapin Logo hrvatska inačica)

     Na CD-u:

 • gradivo za samostalno vježbanje
 • multimedijski isječci i prezentacije
 • dodatno obrađeni dijelovi gradiva
 • korisne web-adrese
 • edukativni programi i aplikacije
 • Utility programi

      


   Iz sadržaja
:

 • ciljevi i zadaci nastavne jedinice

 • metodički naputci za izvođenja nastave

 • upute za postavljanje i održavanje računalnog sustava za učiteljice/učitelje razredne nastave

 • gradivo za vježbanje i provjeravanje znanja

 

    Na CD-u:

 • dodatno metodičko gradivo: slikovni i zvučni zapisi, PowerPoint i AVI prezentacije i sl.
 • pripreme za izvođenje nastave, prozirnice sa slikovnim materijalom
 • Utility programi: softver za održavanje računala i mreže