Informatika za prirodoslovno-matematičke gimnazije                     
3. razred                   
Udžbenik   Zbirka zadataka s evaluatorom rješenja


   Format

   200 x 240 cm, spiralni uvez, 264 str.

   Oprema
   126 slika, 18 tablica, 124 primjera
   129 programskih zadataka


    Iz sadržaja:

 • Stringovi
 • Liste lista
 • Rekurzije
 • Datoteke u programskom jeziku Python
 • Korisnička grafička sučelja
 • Koordinatna grafika
 • Složenost algoritama
 • Zapis
 • A sad, nešto sasvim drugačije
  • Varijable u Pythonu
  • Matrice na Pythonov način
  • Rekurzije — detalji i zanimljivosti


  Web

   Za nastavnike: www.sysprint.hr/prof      Sadržaj nastavne cjeline:

 • uvodna obrada gradiva - primjer problema
 • ponavljanje i utvrđivanje gradiva
 • obrada i primjena algoritama
 • primjena algoritama i traženje novih rješenja
 • zadaci različite razine složenosti

Web-adresa online digitalne zbirke: evaluator.sysprint.hr


On-line digitalna zbirka zadataka s automatskim evaluatorom rješenja dodatno je nastavno sredstvo uz udžbenik. Sadrži sve zadatke iz udžbenika te dodatne zadatke za ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Evaluator rješenja omogućava korisniku da u realnom vremenu dobije povratnu informaciju o točnosti svog rješenja, odnosno napisanog programskog koda.

Podržana je evaluacija zadataka za osam programskih jezika: Python, C, C++, C#, Basic, Small Basic, Pascal i Java.

Prednosti:

 • trenutni uvid u točnost programskog rješenja uz mogućnost ispravljanja pogrešaka i ponovnog testiranja rješenja
 • znatno skraćeno vrijeme potrebno za provjeru i ocjenjivanje učeničkih rješenja
 • jednostavno sastavljanje i online provođenje pisane provjere znanja (školskih testova)
 • primjenjivo i za provjeru domaćih zadaća