Priručnik za programski jezik Python                  
Priručnik   Zbirka zadataka s evaluatorom rješenja

Cjelovito nastavno sredstvo za upoznavanje s programskih jezikom Python - od početnih do složenij zadataka. Slijedi važeći nastavni plan i program iz informatike za osnovne škole.


    Iz sadržaja:

 • Moj prvi algoritam
 • Od algoritma do dijagrama
 • Upoznajmo Python
 • Pokretanje
 • Osnove mogućnosti
 • Pisanje i izvršavanje programa
 • Upis podataka
 • Odluke u programu - naredba IF
 • Logičke funkcije u programiranju
 • Petlja bez logičkog uvjeta - FOR petlja
 • Petlja s logičkim uvjetom - WHILE petlja
 • Crtanje pomoću kornjače
 • Upotreba FOR petlje u kornjačinoj grafici
 • Tipovi podataka u Pythonu
 • Koordinatna grafika
 • Pravilni mnogokuti
 • Rekurzivne procedure
 • Grafičke kontrole
 • Primjena programiranja u nastavi matematike
 • Primjena programiranja u fizici i kemiji
 • Zadaci s natjecanja

   Web za uporabu u nastavi: e.udzbenik.hr/priPy

Za rješavanje zadataka iz priručnika na raspolaganju
je online digitalna zbirka zadataka s evaluatorom
programskih rješenja.Web-adresa online digitalne zbirke: evaluator.sysprint.hr


Online digitalna zbirka zadataka s automatskim evaluatorom rješenja dodatno je nastavno sredstvo uz ovaj priručnik. Sadrži sve zadatke iz udžbenika te dodatne zadatke za ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Evaluator rješenja omogućava korisniku da u realnom vremenu dobije povratnu informaciju o točnosti svog rješenja, odnosno napisanog programskog koda.

Podržana je evaluacija zadataka za osam programskih jezika: Python, C, C++, C#, Basic, Small Basic, Pascal i Java.

Prednosti:

 • trenutni uvid u točnost programskog rješenja uz mogućnost ispravljanja pogrešaka i ponovnog testiranja rješenja
 • znatno skraćeno vrijeme potrebno za provjeru i ocjenjivanje učeničkih rješenja
 • jednostavno sastavljanje i online provođenje pisane provjere znanja (školskih testova)
 • primjenjivo i za provjeru domaćih zadaća